Bạc Liêu: Chính thức hợp nhất Sở VH-TT&DL với Sở TT&TT

15/11/2018 14:47

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa công bố Quyết định hợp nhất Sở VH-TT&DL với Sở TT&TT thành Sở VH-TT-TT&DL.

Bạc Liêu: Chính thức hợp nhất Sở VH-TT&DL với Sở TT&TT 1

Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu chính thức hợp nhất với Sở TT&TT để thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Ngày 15/11, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức cuộc họp công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) với sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) để thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VH-TT-TT&DL).

Theo Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở VH-TT-TT&DL là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quản lý Nhà nước về: Văn hóa; thông tin và truyền thông; Gia đình; Thể dục, thể thao, du lịch; Báo chí, xuất bản; Bưu chính, viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Công nghệ, thông tin, điện tử; Phát thanh và truyền hình; Thông tin đối ngoại; Bản tin thông tấn; Thông tin cơ sở; Hạ tầng thông tin truyền thông; Các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo qui định của pháp luật.

Sở VH-TT-TT&DL chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TT&TT, cùng Bộ VH-TT&DL.

Như vậy, sau khi hợp nhất, Sở VH-TT-TT&DL có 57 biên chế và 6 phòng, được thành lập trên cơ sở 16 phòng của 2 sở. Đơn vị mới này, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/1/2019.

Gia Minh