Bạc Liêu họp bất thường sáp nhập nhiều sở, ngành

02/11/2018 18:13

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX (bất thường), các đại biểu đã thông qua Nghị quyết sáp nhập nhiều sở, ngành.

Bạc Liêu họp bất thường sáp nhập nhiều sở, ngành 1

Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu sẽ sáp nhập với Sở  Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Gia Minh

Ngày 2/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường), các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, hợp nhất Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông để thành lập mới Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch; Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập mới Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Như vậy, sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các sở, ngành và giảm 19 biên chế.

Gia Minh