Bạc Liêu: Nghiêm cấm cán bộ tiếp tay, can thiệp xử phạt vi phạm hành chính

29/03/2023 20:24

Tỉnh Bạc Liêu nghiêm cấm cán bộ có hành vi sách nhiễu, bao che vi phạm… can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều đã ký văn bản chỉ đạo việc chấn chỉnh thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, kết quả việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Do đó, còn xảy ra những hạn chế nhất định.

Bạc Liêu: Nghiêm cấm cán bộ tiếp tay, can thiệp xử phạt vi phạm hành chính 1

Một góc TP Bạc Liêu nhìn từ trên cao

Cụ thể như, thực hiện chưa đầy đủ trình tự, thủ tục quy định; hồ sơ chưa đảm bảo tính chặt chẽ. Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt không kịp thời. Tình trạng buông lỏng quản lý còn xảy ra… nên hiệu quả mang lại chưa cao.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương đến cán bộ, công chức, chiến sĩ, viên chức và nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính.

Trong quá trình xem xét để xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự. Không giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính.

"Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ có hành vi sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản, hạn chế quyền của người vi phạm; dung túng, bao che, tác động, tiếp tay, không xử phạt vi phạm, can thiệp trái pháp luật hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền", Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu lưu ý thêm.

Gia Minh