Bạc Liêu: Nữ Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất

05/12/2018 19:57

Bạc Liêu vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh HĐND tỉnh khóa IX.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu là người có phiếu tín nhiệm cao nhất

Ngày 5/12, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu (có 26 người). Kết quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam có số phiếu tín nhiệm cao 43 phiếu, không có phiếu tín nhiệm thấp, 4 phiếu tín nhiệm.

Đứng kế tiếp là ông Hồ Thanh Thủy, Phó chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với 39 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Người cao thứ 3 là ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh với 36 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Tiếp đến là Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Tới với 32 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung có 31 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 9 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là bà Trương Hồng Trang, Ủy viên UBND tỉnh (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) với 5 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 26 phiếu tín nhiệm thấp.

Kế đó là ông Vưu Nghị Bình, Ủy viên UBND tỉnh (Giám đốc Sở Ngoại vụ) 7 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm, 21 phiếu tín nhiệm thấp. Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp đứng thứ 3 là ông Hồ Quang Huy, Ủy viên UBND tỉnh (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) với 9 phiếu tín nhiệm cao, 18 phiếu tín nhiệm và 19 phiếu tín nhiệm thấp.

Gia Minh