Bạc Liêu: Thưởng Tết 2018 cao nhất là 150 triệu đồng

29/12/2017 17:54

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, mức thưởng Tết 2018 trên địa bàn cao nhất là 150 triệu đồng.

bạc liêu: thưởng tết 2018 cao nhất là 150 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất ở Bạc Liêu là 150 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp tư nhân (Ảnh minh họa)

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, qua khảo sát cho thấy, tình hình tiền lương năm 2017 đa số các công ty doanh nghiệp thực hiện trả lương cho người lao động đúng theo quy định về tiền lương tối thiểu vùng; không có công ty, doanh nghiệp nào nợ lương trong năm qua.

Qua thống kê, tiền thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, tiền lương bình quân của loại hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 3,4 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 7,6 triệu đồng và thấp nhất là hơn 500.000 đồng/người/tháng.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền lương bình quân là 13 triệu đồng/người/tháng; cao nhất 80 triệu đồng và thấp nhất là 1,4 triệu đồng/người/tháng.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, tiền lương bình quân là 3,8 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 150 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng/người/tháng.

Đối với doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân 2,7 triệu đồng/người/tháng; cao nhất là 11,2 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, với việc thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, qua báo cáo chưa đầy đủ từ một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho thấy, mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp tư nhân và thấp nhất là 200.000 đồng/người cũng thuộc doanh nghiệp này.

Gia Minh