Bạc Liêu: Vì sao hàng ngàn lao động ảnh hưởng Covid-19 chưa được hỗ trợ?

10/09/2020 14:33

Qua thẩm định của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, hiện tại, trên địa bàn tỉnh này có trên 24.000 hồ sơ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ.

Bạc Liêu: Vì sao hàng ngàn lao động ảnh hưởng Covid-19 chưa được hỗ trợ? 1
Bạc Liêu đã chi hơn 86 tỷ đồng hỗ trợ cho 81.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc hỗ trợ người lao động mất việc làm do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở Lao động, Thương bình và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bạc Liêu cho biết, khi Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hỗ trợ 20 triệu người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó có tỉnh Bạc Liêu.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch thực hiện. Vừa qua, có 3 nhóm đối tượng ưu tiên (người có công đang được hưởng chính sách ưu đãi; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội) với số lượng 81.000 người đã được nhận hỗ trợ, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 86 tỷ đồng.

Đối với các đối tượng còn lại nằm trong Nghị quyết 42, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, Sở cũng phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 52 trong đó, có nêu trách nhiệm của các đơn vị.

Sở LĐ-TB&XH cũng được tỉnh giao là phối hợp cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn thẩm định, rà soát hồ sơ danh sách lao động nằm trong các nhóm đối tượng được hỗ trợ.

“Việc rà soát số lao động thực tế thì người lao động cần phải kê khai mức thu nhập của mình trong khoảng thời gian bị mất việc. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian nghỉ làm việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà người lao động tìm được việc làm khác, có thu nhập bằng với mức thu nhập của người thuộc hộ cận nghèo thì không được hỗ trợ”, bà Chiến thông tin.

Theo bà Chiến, các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ và gửi lên UBND huyện. Từ đó, UBND huyện làm Tờ trình kèo danh sách và hồ sơ các đối tượng gửi về cho Sở để thẩm định lại.

“Từ kết quả thẩm định, UBND huyện phê duyệt danh sách thẩm định của Sở LĐ-TB&XH. Sau đó, gửi lại cho Sở để tổng hợp chung chuyển qua Sở Tài chính để trình xin nguồn kinh phí, còn việc phân bổ nguồn như thế nào là do Sở Tài chính”, bà Chiến chia sẻ.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh gửi gần 26.000 hồ sơ lao động để Sở thẩm định, rà soát. Qua thẩm định, có trên 24.000 hồ sơ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ, hơn 2.000 hồ sơ còn lại chưa đủ điều kiện do thiếu thông tin, hoặc thông tin không trùng khớp, Sở LĐ-TB&XH giao địa phương xem xét lại, đề nghị bổ sung đầy đủ theo đúng quy định để người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sớm được nhận hỗ trợ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời cho những lao động nào đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ, giải thích rõ cho các lao động không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ.

Gia Minh