Bạc Liêu: Vốn đầu tư công giải ngân chậm do nhà thầu thi công cầm chừng

04/09/2021 16:31

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt thấp so với cùng kỳ.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu, năm 2021, UBND tỉnh Bạc Liêu phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 3.330 tỷ đồng (ngân sách địa phương hơn 2.223 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 1.107 tỷ đồng).

Tính đến ngày 19/7/2021, toàn tỉnh chỉ giải ngân được hơn 836 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các công trình xây dựng cơ bản, cầu đường... Do đó mới đạt tỷ lệ 25,12%, thấp hơn so với cùng kỳ 13,24%. Và từ thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, tình hình không cải thiện nhiều.

Bạc Liêu: Vốn đầu tư công giải ngân chậm do nhà thầu thi công cầm chừng 1

Giá vật liệu xây dựng tăng cao đột biến đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng gần đây trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mặc dù được sự hỗ trợ tích cực của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhưng tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong những tháng đầu năm 2021 vẫn chưa đem lại những kết quả khả quan, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp hơn so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, việc giải ngân đạt thấp là do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, nên việc huy động nhân công gặp khó khăn phần nào đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công một số công trình, dự án.

Việc mời họp xử lý các nhà thầu vi phạm (đa số là các doanh nghiệp ngoài tỉnh) cũng gặp rất nhiều khó khăn do thành phần tham dự không đủ thẩm quyền quyết định mất nhiều thời gian xử lý.

Giá cả vật liệu xây dựng tăng cao đột biến như: thép, cát, đá, xi măng... đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng gần đây. Các nhà thầu không triển khai thi công hoặc thi công cầm chừng có lúc ngừng thi công, trông chờ giá cả thị trường hạ xuống.

Bên cạnh đó, một số dự án vướng mặt bằng do người dân không đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng (GPMB). Họ yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ và yêu cầu bố trí tái định cư...

Một số dự án sử dụng vốn vay, vốn nhà tài trợ giải ngân theo hình thức ghi thu, ghi chi trong quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy trình của nhà tài trợ, phải qua nhiều bước. Các bước thực hiện phải xin ý kiến thông qua nhà tài trợ dẫn đến mất nhiều thời gian. Từ đó, phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh.

Ngoài ra, nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết cho các dự án còn khá lớn điều này cũng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung.

Nguyên nhân khách quan, do đặc thù của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 triển khai khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa được thông qua.

Nhiều dự án mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phải chờ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua mới có cơ sở để phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021.

Để đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, góp phần cho sự phát triển của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, trong thời gian tới tỉnh Bạc Liêu sẽ tích cực chỉ đạo tập trung thường xuyên theo dõi, rà soát và bám sát kế hoạch phân bổ chi tiết.

Đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời báo cáo khi có khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu.

Giải quyết triệt để những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với các đơn vị thi công vi phạm chất lượng công trình, chậm tiến độ và vi phạm hợp đồng.

Gia Minh