Bác thông tin cầu Rạch Nhum, Rạch Tra đội vốn, tráo hồ sơ thầu

14/12/2017 11:18

Sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, các hồ sơ được lưu trữ đúng theo quy định, không có đánh tráo...

bác thông tin cầu rạch nhum, rạch tra đội vốn, tráo hồ sơ thầu

Công trình cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922, TP. Cần Thơ

Ngày 13/12, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (gọi tắt Ban QLDA) cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ, phản hồi về một số thông tin báo chí đưa về gói thầu thi công xây lắp dự án cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922, TP Cần Thơ.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922 được UBND TP Cần Thơ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 9/2016 và đến đầu năm 2017 thành phố duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra…. Quá trình đấu thầu công khai, thực hiện đúng quy định pháp luật và đã chọn được Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi trúng thầu xây dựng công trình cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra. “Thông tin cho rằng Ban QLDA có dấu hiệu “trợ giúp” để Công ty Hòa Lợi đánh tráo hồ sơ năng lực thầu là hoàn toàn không đúng bởi theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, các hồ sơ được lưu trữ đúng theo quy định, không có bất kỳ sự trợ giúp, đánh tráo” – ông Lê Minh Cường -Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ nói.

bác thông tin cầu rạch nhum, rạch tra đội vốn, tráo hồ sơ thầu

Công trình cầu Rạch Nhum, đường tỉnh 922, TP. Cần Thơ

Còn với việc một số báo cho rằng công trình cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra đã bị đội vốn hơn 1/4 giá trị công trình, phía Ban QLDA cho biết, hiện nay, dự án xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922, đang được triển khai theo đúng các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và nguồn vốn được phân bổ cho dự án. Việc báo nêu dự án đã bị đội vốn hơn 25% giá trị và đã bị đội vốn hơn 1/4 giá trị công trình là không có cơ sở. 

Tổng mức đầu tư dự án là 99,424 tỷ đồng (trong đó, chi phí xây dựng 47,354 tỷ đồng, chi phí QLDA 0,757 tỷ đồng, chi phí tư vấn 2,752 tỷ đồng, chi phí khác 2,147 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư 33,536 tỷ đồng, chi phí dự phòng 12,878 tỷ đồng).

Minh Tuấn