Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

05/08/2014 18:27

Trong 12 thủ tục vừa được bãi bỏ có 2 thủ tục thuộc cấp Tổng cục Hải quan; 4 thủ tục cấp Cục Hải quan; 6 thủ tục cấp Chi cục Hải quan.

Trong 12 thủ tục vừa được bãi bỏ có 2 thủ tục thuộc cấp Tổng cục Hải quan; 4 thủ tục cấp Cục Hải quan; 6 thủ tục cấp Chi cục Hải quan.

TIN LIÊN QUAN

2 thủ tục thuộc cấp Tổng cục Hải quan được bãi bỏ là: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan và Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan.

Được biết, sau khi bãi bỏ 12 thủ tục hành chính lần này, tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lí của Bộ Tài chính hiện còn 164 thủ tục.

Cao Sơn