Bãi bỏ 4 khoản lệ phí trong lĩnh vực đăng kiểm

24/09/2016 11:34

Dự kiến sẽ bãi bỏ thu lệ phí cấp giấy chứng nhận với trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên, thợ hàn.

bãi bỏ 4 khoản lệ phí trong lĩnh vực đăng kiểm

Dự kiến bỏ khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên

 Theo tin từ Cục Đăng kiểm VN, Bộ Tài chính vừa hoàn thành và lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo sửa đổi Thông tư số 102 ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện GTVT. Theo đó, Tổ chức thu lệ phí, được nêu rõ trong dự thảo lần này, bao gồm: Cục Đăng kiểm VN (bao gồm cả các đơn vị đăng kiểm trực thuộc) và đơn vị đăng kiểm được giao cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện GTVT đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa và công trình biển. Đối tượng nộp là tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận.

Điểm mới khác đáng lưu ý là dự thảo bãi bỏ thu lệ phí cấp giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới (cấp cho các trung tâm đăng kiểm, 100.000 đồng/giấy), giấy chứng nhận thợ hàn, đăng kiểm viên (20.000 đồng/giấy), Giấy chứng nhận cơ sở chế tạo trạm thử, phòng thí nghiệm (50.000 đồng/giấy).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bỏ quy định việc cấp lại giấy chứng nhận (bằng 50% mức lệ phí tương ứng) và cấp giấy chứng nhận tạm thời (bằng 70% mức cấp chứng nhận chính thức).

Các mức thu lệ phí cấp chứng nhận kiểm định trong danh mục còn lại được giữ bằng mức hiện tại (từ 20.0000 – 100.000 đồng/giấy). Tuy nhiên, dự thảo bổ sung khoản thu lệ phí cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe bốn bánh có gắn động cơ (xe điện bốn bánh); xe đạp có gắn động cơ phụ trợ (100.000 đồng/giấy).

Nếu được thông qua, thông tư thay thế trên dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017.

Hồng Xiêm