Bài cúng sao giải hạn rằm tháng Giêng tại nhà

19/02/2016 10:51

Vào tối ngày rằm tháng Giêng người ta thường sắm đủ phẩm vật làm lễ cúng sao tại nhà.

Bài cúng sao giải hạn rằm tháng Giêng tại nhà 1
Bài cúng sao giải hạn rằm tháng Giêng tại nhà

Từ xa xưa ông bà ta đã quan niệm rằng mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh (Sao La Hầu, Thổ Tú, Thuỷ Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Kế Đô).

Nếu ai bị sao xấu chiếu mệnh thì phải làm lễ dâng sao giải hạn, ngược lại ai được sao tốt chiếu mạng thì làm lễ nghênh đón sao.

Lễ nghênh, tiễn nhương tinh được tiến hành thường kỳ vào những ngày nhất định của các tháng trong năm.

Tuy vậy, theo Kiến thức, dù sao nào chiếu mệnh thì vào tối ngày rằm tháng Giêng (ở miền Nam nhiều chùa cúng sao vào tối mồng 8 tháng Giêng), người ta thường sắm đủ phẩm vật, đủ số lượng các đèn, nến tuỳ theo mỗi sao cần nghinh tiễn đế làm lễ cúng sao tại nhà. Bài vị cúng mỗi sao được viết trên giấy, có màu tương ứng với ngũ hành của từng sao.

Bàn hương án cúng dâng sao thường đặt ở sân trước nhà hoặc trên sân thượng. Khi cúng đọc bài văn khấn dưới đây:

Văn khấn cúng dâng sao giải hạn ngày rằm tháng Giêng

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm……………..

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….

Ngụ tại:…………………………………..

Chúng con thành tâm có lời kính mời:

Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân

Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân

Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân

Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân

Văn Xương Văn Khúc tinh quân

Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn

La Hầu, Kế Đô tinh quân

Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Đèn trời sán lạn.

Chiếu thắp cõi trần.

Xin các tinh quân.

Lưu ân lưu phúc.

Lễ tuy mọn bạc.

Lòng thành có dư.

Mệnh vị an cư.

Thân cung khang thái.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Thạch Thảo (Tổng hợp)