Ngày 13/5, tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy đã diễn ra các nội dung thi đấu của môn Wushu, SEA Games 31.
Ngày 13/5, tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy đã diễn ra các nội dung thi đấu của môn Wushu, SEA Games 31.
Biển Ngọc