Wushu Việt Nam tranh tài ở 4 nội dung sáng nay. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của cô gái vàng Dương Thúy Vi thi đấu nội dung kiếm thuật sở trường.
Wushu Việt Nam tranh tài ở 4 nội dung sáng nay. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của cô gái vàng Dương Thúy Vi thi đấu nội dung kiếm thuật sở trường.
Biển Ngọc