Bài trắc nghiệm kiến thức tổng hợp khiến nhiều người thua cả học sinh cấp 2

24/07/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Hình thức thi trong đó thí sinh phải lựa chọn đáp án họ cho là đúng trong số những đáp án có sẵn gọi là gì?

Minh Châu