Bamboo Airways muốn Chính phủ hỗ trợ cho vay 5.000 tỷ đồng lãi suất 0%

21/03/2021 09:41

Bamboo Airways đề nghị được vay ưu đãi 5.000 tỷ đồng lãi suất 0% theo hình thức NHNN tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại.

bamboo airways muốn chính phủ hỗ trợ cho vay 5.000 tỷ đồng lãi suất 0%

Bamboo Airways kiến nghị được hỗ trợ lãi suất vay các Ngân hàng thương mại với tổng hạn mức vay vốn dài hạn 5.000 tỷ đồng

Đề xuất được vay ưu đãi, tiếp tục giảm thuế, phí

Bamboo Airways vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét và có ý kiến đề xuất Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ban hành cơ chế để các Ngân hàng thương mại cho vay và hỗ trợ Bamboo Airways nguồn tài chính thông qua chính sách lãi suất ưu đãi.

Cụ thể, Bamboo Airways kiến nghị được hỗ trợ lãi suất vay các Ngân hàng thương mại với tổng hạn mức vay vốn dài hạn 5.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng mức lãi suất và các điều kiện vay ưu đãi hoặc xem xét cho phép Bamboo Airways được tiếp cận khoản vay ưu đãi 5.000 tỷ đồng lãi suất 0% theo hình thức NHNN tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại như đã áp dụng với Vietnam Airlines.

Hãng này cũng đề nghị Bộ GTVT xem xét và có ý kiến đề xuất Chính phủ và Quốc hội tăng thêm thời gian hỗ trợ và nâng mức miễn giảm (có thể giảm 100%) đối với các chính sách giảm giá dịch vụ, giảm thuế đã được ban hành. Cụ thể, với thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay, để nghị tăng mức miễn giảm từ 30% lên 50%.

Đối với chính sách giảm giá dịch vụ cất hạ cánh, điều hành bay, Bamboo Airways đề nghị tăng thêm thời gian hỗ trợ từ tháng 10/2020 đến hết tháng 12/2021. Đồng thời ban hành thêm các chính sách, miễn giảm thêm các loại thuế phí nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không và góp phần kích cầu thị trường.

Về hỗ trợ người lao động, Bamboo Airways đề nghị gia hạn thêm thời gian áp dụng các chính sách hỗ trợ đồng thời cho phép người lao động và người sử dụng lao động được hưởng đồng thời cùng một lúc nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

2020 Bamboo Airways đã được giảm 120 tỷ đồng nhờ các chính sách hỗ trợ

Đánh giá tác động và hiệu quả của các chính sách đã ban hành, Bamboo Airways cho biết: Ngày 9/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Tuy nhiên các giải pháp này thực tế chưa hỗ trợ được nhiều đối với người lao động do thời gian hỗ trợ ngắn (áp dụng tối đa 3 tháng đối với các chính sách hỗ trợ bằng tiền, không quá 12 tháng đối với các chính sách vay và giãn hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất).

Bamboo Airways đã được áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng. Mức đóng quỹ không lớn nên tác động hỗ trợ của chính sách đến người lao động và Bamboo Airways hầu như không đáng kể.

Đồng hành cùng với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid 19, Chính phủ đã thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trong đó, đối với ngành hàng không, Chính phủ đã ban hành chính sách giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa và áp dụng khung giá với mức tối thiếu 0 đồng đối với dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá từ tháng 3/2020 đến hết tháng 9/2020(Nghị quyết 84/NQ-CP).

Đồng thời, đề xuất của Chính phủ về việc giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn áp dụng từ 1/8/2020 - 31/12/2021.

Các giải pháp này trên thực tế chỉ hỗ trợ được phần nào cho các hãng hàng không nói chung và Bamboo Airways nói riêng do phạm vi hỗ trợ còn hạn chế và thời gian hỗ trợ ngắn (chỉ đến hết tháng 9/2020 đối với chính sách giảm giá dịch vụ cất hạ cánh và điều hành bay).

Tổng chi phí ước tính mà Bamboo Airways được giảm do các chính sách kể trên trong năm 2020 chỉ ở mức 120 tỷ đồng (trong đó 70 tỷ đồng đến từ giảm thuế nhiên liệu bay, 27 tỷ đồng đến từ chính sách giảm 50% giá dịch vụ cất hạ cánh và 23 tỷ đồng đến từ chính sách giảm giá điều hành bay).

Mức giảm này chỉ chiếm 1,4% trong tổng chi phí hoạt động của Bamboo Airways. Bên cạnh đó, theo sự chỉ đạo của Chính phủ, các ngân hàng cũng đã triển khai các chính sách cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi cho các khách hàng.

Tuy nhiên, tác động của các chính sách này đối với các hãng hàng không còn hạn chế. Ngoài việc được cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, chính sách miễn giảm lãi chỉ được áp dụng ở một số ngân hàng với mức giảm thấp (chỉ khoảng từ 0,5% - 1%) và thời gian áp dụng ngắn (dưới 6 tháng).

Đặc biệt việc cung cấp nguồn vốn tín dụng ưu đãi giá rẻ mới chỉ được áp dụng đối với doanh nghiệp hàng không có vốn nhà nước (Vietnam Airlines).

“Các chính sách đã được ban hành chưa thực sự hỗ trợ được các doanh nghiệp ngành hàng không nói chung và Bamboo Airways nói riêng”, lãnh đạo Bamboo Airways khẳng định.

Thanh Bình