Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 12 có văn nghệ sĩ, doanh nhân

23/01/2016 11:54

BCH Trung ương Đảng khóa 12 có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty

Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 12 có văn nghệ sĩ, doanh nhân 1
Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng điều khiển phiên họp sáng 23/1

Cụ thể, buổi chiều, Đại  hội sẽ nghe báo cáo của  BCH TƯ khóa XI về công tác nhân sự BCH TƯ khóa XII. Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ thảo luận, biểu quyết về số lượng BCH TƯ khóa XII.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng 12 Lê  Hồng Anh, cho biết, BCH Trung ương Đảng khóa 12 dự kiến có 200 ủy viên. Trong đó, số ủy viên chính thức là 180 người, số ủy viên dự khuyết là 20 người và số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60% (khoá 11 có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết). BCH TƯ khóa XII cơ cấu 3 độ tuổi gồm dưới 50 tuổi, từ 50-60 tuổi và trên 60 tuổi với tỷ lệ dự kiến lần lượt là từ 15-20%; 65-70%; và 5-10%. Ngoài ra, ủy viên tham gia BCH TƯ Đảng lần đầu cần đủ tuổi tham gia 2 khóa, tối thiểu là đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Bên cạnh đó, BCH Trung ương Đảng khóa 12 cũng phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa 11 là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa 11 là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa 11 là 8,75%).

Một nét mới trong công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa 12 là có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia.

Dự kiến, 9 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI sẽ không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Theo quy chế bầu cử được thông qua tại phiên họp trù bị ngày 20/1, các ủy viên Trung ương khóa XI nếu không được Ban Chấp hành Trung ương khoá XI giới thiệu thì không được tự ứng cử và nhận đề cử tại đại hội. Nếu được đề cử tại đại hội, ủy viên sẽ phải xin rút. Việc cho rút hay đưa vào danh sách bầu cử là do đại hội quyết định.

Buổi sáng, Đại hội làm việc tại Hội trường để tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên họp.

Đại hội nghe tham luận của các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Quốc Cường...

 

Xuân Thu