Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân

27/02/2020 15:02

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn bàn giao nhiệm vụ Tổng Biên tập, Bí thư đảng ủy Báo QĐND cho Đại tá Đoàn Xuân Bộ và Đại tá Đỗ Phú Thọ.

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân 1
Đại tướng Lương Cường chúc mừng các cán bộ bàn giao và nhận bàn giao nhiệm vụ.

Báo Quân đội nhân dân vừa tổ chức hội nghị Bàn giao chức trách nhiệm vụ Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua biên bản bàn giao gồm: Chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân; hệ thống tổ chức biên chế; tổ chức đảng, đảng viên; văn kiện, sổ sách hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ; vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất; công tác tài chính... và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo Quân đội nhân dân thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu đã chứng kiến ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó Tổng biên tập; chứng kiến ký biên bản bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân giữa Thiếu tướng Phạm Văn Huấn và Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định về việc Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý từ ngày 1/3/2020, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới; quyết định để Đại tá Phùng Kim Lân, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý kéo dài thời hạn tại ngũ, đảm nhận nhiệm vụ mới.

Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị cũng ban hành văn bản thông báo quyết nghị của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị giao Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, phụ trách Tổng Biên tập từ ngày 1/3/2020 đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị cũng quyết định chỉ định Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân giữ chức Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Đảng ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2015-2020.

Việt Hòa