Bán hết 6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

08/08/2014 18:16

Trái phiếu được phát hành với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (3.000 tỷ đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 7/8 đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (3.000 tỷ đồng).

TTheo đó, tại phiên đấu thầu, loại trái phiếu kỳ hạn 5 năm, có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.704 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,00-8,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, thấp hơn 0,28%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/7/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.794 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-8,63%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, thấp hơn 0,48%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/07/2014).

Tính chung từ đầu năm 2014 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công được 145.654,4725 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Cao Sơn