Băn khoăn hậu bác sỹ trẻ cắm bản

27/06/2017 14:16

Dự án “Đưa bác sỹ trẻ về vùng sâu vùng xa”, được Bộ Y tế phê duyệt từ năm 2013.

Duy Đăng