Ban QLDA đường sắt chính thức về Bộ GTVT

28/08/2014 21:19

Chiều nay (28/8), Ban QLDA đường sắt của Cục Đường sắt VN chính thức được chuyển về Bộ GTVT.