Ban QLDA Hàng hải tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1)

06/06/2022 15:20

Ban Quản lý dự án Hàng hải (Bộ Giao thông Vận tải) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA Hàng hải năm 2022 (đợt 1):

I. Số lượng nhân sự cần tuyển: 06 chỉ tiêu.

Cụ thể vị trí việc làm cần tuyển như sau:

Ban QLDA Hàng hải tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1) 1

Cảng Lạch Huyện do BQL dự án hàng hải triển khai.

1. Vị trí việc làm: Phòng ĐHDA

- Chuyên môn cần tuyển: Kỹ sư công trình giao thông; Kỹ sư công trình thủy; Kỹ sư môi trường.

- Số lượng: 1 vị trí 1 người

2. Văn phòng

- Chuyên môn cần tuyển: Tốt nghiệp đại học

- Số lượng: 2 người.

3. Vị trí làm việc: Phòng kế hoạch tổng hợp.

- Chuyên môn cần tuyển: Kỹ sư xây dựng.

- Số lượng :1 người.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn cần tuyển (đối với vị trí làm việc tại phòng KH-TH; KT-TĐ và ĐHDA) và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký xét tuyển.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

- Am hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCAD, văn phòng (M.Word, M.Excel, M.Powerpoint)…

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Hoặc có chứng chỉ A tin học trở lên.

- Đối với vị trí tuyển dụng nhân sự (phòng KH-TH, KT-TĐ, ĐHDA); ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề hoặc đã qua các lớp bồi dưỡng: Thiết kế; Giám sát; Định giá; Quản lý dự án; Đấu thầu; An toàn lao động…

- Có kỹ năng phân tích, làm việc nhóm;

- Trung thực và có trách nhiệm với công việc được giao.

III. Thời hạn, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- 30 ngày (kể từ ngày 6/6/2022) tại Văn phòng Ban QLDA Hàng hải TP Hải Phòng (số 11, Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

- Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Huy Công - Chánh Văn phòng theo số điện thoại: 0795.615.666.

4. Hồ sơ dự tuyển: theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

5. Hình thức dự tuyển và thời gian, địa điểm thi tuyển, xét tuyển:

- Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện việc xét tuyển (dự kiến):

+ Vòng 1 thực hiện vào ngày 11/07/2022.

+ Vòng 2 thực hiện vào ngày 26/07/2022.

- Phòng họp tầng 3 số 11, Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 của Ban Quản lý dự án Hàng hải theo yêu cầu của công tác tuyển dụng năm 2022.

Nhóm PV miền Bắc