Ban QLDA6 thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản

13/03/2018 10:36

Ban QLDA6 thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản cho các loại tài sản.

Ban Quản lý dự án 6 thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản cho các loại tài sản như sau:

1.1. Tên đơn vị, địa chỉ có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải.

1.2. Địa chỉ: Ô D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

1.2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: Xe ô tô, máy móc và các trang thiết bị văn phòng đã qua sử dụng.

2.2. Số lượng, chất lượng tài sản:

- Số lượng: 02 xe ô tô (gồm: 01 xe ô tô 4 chỗ Mercedes Benz Kompressor C200, 01 xe ô tô 7 chỗ Isuzu Trooper 3.2); máy móc và các trang thiết bị văn phòng (gồm: 14 bộ máy vi tính và 03 máy in các loại).

- Chất lượng: Chất lượng các tài sản đấu giá đã được thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá số 17P01TĐ0563 ngày 20/7/2017 và Chứng thư thẩm định giá số 18P01TĐ0026 ngày 15/1/2018 của Công ty Cổ phần Thẩm định và đấu giá tài chính Bưu điện.

1.3. Tổng giá khởi điểm: Tổng giá trị khởi điểm của các tài sản nêu trên đã được Ban Quản lý dự án 6 phê duyệt tại Quyết định 254/QĐ-BQLDA6  ngày 28/12/2017 và Quyết định 13/QĐ-BQLDA6 ngày 29/01/2018 là: 181.000.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn), cụ thể:

-  Xe ô tô: 180.000.000 đồng.

Máy móc và các trang thiết bị văn phòng: 1.000.000 đồng.

1.4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản gồm các tiêu chí sau:

4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại địa bàn TP.Hà Nội; có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi và hiệu quả

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản:

+ Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở;

+ Là đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản được thành lập theo đúng quy định của pháp luật; đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp;

+ Có đầy đủ bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;

+ Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản là xe ô tô với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố trong vòng 03 năm gần nhất;

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

4.5. Là đơn vị, tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội công bố (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia).

4.6. Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (gồm: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập); các công tác hỗ trợ khác cho đơn vị có tài sản đấu giá; Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản bàn giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá,

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thòi gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải (phòng Tài chính – Kế toán, số điện thoại: 024.37955362, máy lẻ: 2807).

Địa chỉ: Ô D20 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: ông Vũ Tiến Bình – Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán, Ban Quản lý dự án 6.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân. (Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).

Ban Quản lý dự án 6 thông báo để các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký tham gia.

P.V