Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức

29/10/2021 11:37

Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021.

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng (03 viên chức)

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Yêu cầu chung: Đảm bảo các điều kiện quy định tại điều 22 Luật Viên chức.

2.2. Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ:

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

2.3. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học:

- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, cung cấp thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự tuyển.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021 (sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và cung cấp thông tin chi tiết :

+ Văn phòng - Ban QLCDA Đường thủy - số 308 Minh Khai - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: (0243). 974.7633

- Mẫu đơn đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu số 01 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo 02 vòng.

- Vòng 1: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển

- Vòng 2: Phỏng vấn, thời gian phỏng vấn là 30 phút. Thời gian, địa điểm phỏng vấn được thông báo cụ thể tại thông báo kết quả xét tuyển vòng 1.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng: Theo quy định tại điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức.

6. Ôn tập: Bên tuyển dụng không tổ chức ôn tập và ban hành tài liệu ôn tập.

Ban Quản lý các dự án Đường thủy