Ban Quản lý dự án 2 tuyển dụng viên chức năm 2021

26/03/2021 16:09

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ vào Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Ban Quản lý dự án 2 thông báo tuyển viên chức theo vị trí việc làm như sau:

Số lượng viên chức cần tuyển: 02 viên chức.

Vị trí cần tuyển: 01 viên chức vào vị trí kế toán quản lý dự án và 01 viên chức vào vị trí kế toán thuế, kế toán tài sản.

Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- Đủ 22 tuổi đến dưới 50 tuổi.

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. Cụ thể: có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Về kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm về công tác kế toán, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán dự án.

Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong vòng 30 ngày.

- Văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trong vòng 30 ngày từ ngày đăng thông báo dự tuyển (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 26/4/2021)

Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận TCCB, Văn phòng Ban Quản lý dự án 2, số 18 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Không nhận hồ sơ của những người sau đây:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Những người trước đây là công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT)