Ban Quản lý dự án 2 tuyển dụng viên chức năm 2022

22/07/2022 10:55

Căn cứ nhu cầu công việc, Ban Quản lý dự án 2 vừa có thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.

I. Chỉ tiêu xét tuyển

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 3 viên chức.

2. Vị trí cần tuyển:

+ Vị trí: Kế hoạch - Tổng hợp: 1 người.

+ Vị trí: Quản lý dự án: 2 người.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

- Trình độ: Đại học trở lên phù hợp với từng vị trí việc làm.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại TT số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 hoặc tương đương trở lên

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại TT số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương đương trở lên.

III. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao Chứng minh thư, căn cước công dân

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong vòng 30 ngày.

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có công chứng.

IV. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 13/8/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận TCCB, Văn phòng Ban Quản lý dự án 2, số 18 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 02437680052

V. Nội dung, hình thức thi tuyển, xét tuyển

* Xét tuyển:

1.1. Vòng 1: Kiểm tra về điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự tại vòng 2.

* Dự kiến:

- Thời gian: sáng ngày 15/8/2022.

- Địa điểm: Phòng họp số 1, Ban Quản lý dự án 2, số 18 đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

1.2 Vòng 2: Sát hạch về nghiệp vụ chuyên ngành

a, Hình thức: Phỏng vấn.

b, Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c, Thời gian: Phỏng vấn không quá 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có thời gian chuẩn bị không quá 15 phút).

* Dự kiến thời gian thi:

- Thời gian: Sáng ngày 31/8/2022.

- Địa điểm: Phòng họp số 1, Ban Quản lý dự án 2, số 18 đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đan Lê