Ban Quản lý dự án hàng hải phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác

13/01/2022 18:02

Chiều 13/1, Ban quản lý Dự án hàng hải tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch 2022.

Theo ông Nghiêm Phú Nguyên, Giám đốc Ban quản lý Dự án hàng hải – Bộ GTVT, năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban quản lý Dự án hàng hải đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban đã chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ GTVT tổ chức triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung trong lĩnh vực hàng hải, đường bộ.

Ban Quản lý dự án hàng hải phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác 1

Ký giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn

Đồng thời, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, duy trì kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bộ GTVT.

Phát huy những thành quả đạt được, bước sang năm 2022, Ban quản lý Dự án hàng hải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, vệ sinh an toàn lao động.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, tiến độ do Bộ GTVT giao; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết và các chương trình kế hoạch đề ra; đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công nhân viên.

Quản lý, thực hiện thắng lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu và Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện)…

Ban Quản lý dự án hàng hải phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác 2

Cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển Ban năm 2022

Tại hội nghị, Ban quản lý Dự án hàng hải đã nghe những đóng góp ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để xây dựng và phát triển Ban giữ vững nhịp và phát triển hơn nữa trong năm 2022.

Đồng thời, ký giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Đông Bắc