Bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc có thể xử lý hình sự

06/04/2016 10:43

Đây là nội dung quy định tại Luật dược (sửa đổi) vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc có thể xử lý hình sự 1

Luật Dược (sửa đổi) vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu thuận cao.

Luật Dược (sửa đổi) vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 88,06% đại biểu tán thành.

Luật Dược (sửa đổi) quy định các hoạt động liên quan đến dược, bao gồm: chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; kinh doanh và hành nghề dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc và cảnh giác dược; dược lâm sàng; thử thuốc trên lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và quản lý giá thuốc.

Trước đó, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nguyễn Thuý Anh – Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã đọc báo cáo tiếp thu, giải trình về dự án Luật.

Giải trình ý kiến đề nghị chỉ quy định khuyến khích các nhà thuốc hoạt động 24/24 giờ và không quy định Giám đốc Sở Y tế phân công nhà thuốc, quầy thuốc bán ban đêm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã tiếp thu ý kiến đại biểu, quy định khuyến khích các nhà thuốc bán ban đêm tại Điều 7. Do chỉ khuyến khích, Luật đã không quy định phụ thu trong trường hợp này.

Đặc biệt, đối với ý kiến đề nghị bổ sung quy định chế tài đối với những cơ sở vi phạm quy định về bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết Điều 6 của dự thảo Luật đã quy định cấm bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc. Như vậy, khi vi phạm quy định này, tùy theo mức độ vi phạm, cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật hình sự.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế với số đại biểu tán thành đạt 86,64%. Dự án Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) cũng đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu thuận đạt 91,30%.

Hoài Vũ - Thanh Bình