Bảng giá đất mới tại Khánh Hòa tăng thế nào?

10/02/2020 18:20

Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI vừa thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2025, trong đó giá đất tại TP Nha Trang tăng 50%.

Bảng giá đất mới tại Khánh Hòa tăng thế nào? 1
Đối với đất ở tại TP Nha Trang có mức giá tối đa 37,8 triệu đồng/m2, tối thiểu 490.000 đồng/m2

Cụ thể, so với bảng giá đất ban hành năm 2015, đối với đất ở: khu vực TP Nha Trang tăng 50%; khu vực huyện, thị xã, thành phố còn lại tăng 30%; đất ven trục giao thông chính qua các xã đồng bằng tăng 50%, qua các xã miền núi tăng 30%. Đối với đất nông nghiệp, tăng 50% so với quy định tại bảng giá đất ban hành năm 2015 và làm tròn số liệu cho tiện áp dụng.

Đối với đất ở, tại TP Nha Trang có mức giá tối đa 37,8 triệu đồng/m2, tối thiểu 490.000 đồng/m2; TP Cam Ranh tối đa 4,2 triệu đồng/m2, tối thiểu 234.000 đồng/m2; thị xã Ninh Hòa tối đa 5,1 triệu đồng/m2, tối thiểu 110.000 đồng/m2.

Tại các huyện, giá đất huyện Vạn Ninh tối đa 3,12 triệu đồng/m2, tối thiểu 110.000 đồng/m2; huyện Diên Khánh tối đa 4,225 triệu đồng/m2, tối thiểu 132.000 đồng/m2; huyện Cam Lâm tối đa 2,21 triệu đồng/m2, tối thiểu 104.000 đồng/m2; huyện Khánh Sơn tối đa 730.000 đồng/m2, tối thiểu 66.000 đồng/m2; huyện Khánh Vĩnh tối đa 780.000 đồng/m2, tối thiểu 66.000 đồng/m2.

Đất thương mại dịch vụ tại đô thị ở TP Nha Trang tối đa là 30,24 triệu đồng/m2, các huyện, thị xã, thành phố khác có giá tối đa từ gần 600.000 đồng/m2 đến trên 4 triệu đồng/m2…

Theo UBND tỉnh, đối với bảng giá đất tại các đảo phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) chưa có khung giá quy định của Chính phủ. Nếu so sánh với giá đất của các phường tại TP Nha Trang là đô thị loại I thì giá đất đảo sẽ nằm ngoài khung giá của Chính phủ. Do vậy, UBND tỉnh đề xuất áp dụng khung giá đất của đô thị loại III khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cho phù hợp với mức giá quy định tại bảng giá đất của tỉnh với mức tối thiểu là 200.000 đồng/m2, tối đa 400.000 đồng/m2.

Đại diện Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa cho rằng, việc áp dụng bảng gia đất này sẽ gây áp lực lớn cho nhà đầu tư. “Tôi nghĩ mức giá tăng 30% đối với đất ở đô thị tại TP Nha Trang là vừa phải. Hiện nay, còn hàng chục dự án với hàng trăm hecta tại TP Nha Trang chưa được triển khai, mức giá mới sẽ gây áp lực lớn cho các nhà đầu tư. Riêng về người dân việc này cũng gây ảnh hưởng nhưng không đáng kể”, ông Phan Việt Hoàng, Tổng Thư ký Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa chia sẻ.

Lộc Hiệp