Báo cáo bảo vệ môi trường trong DN: Từ 24 báo cáo/năm giảm còn 1

05/04/2020 14:28

Thay vì mỗi năm phải viết tới 24 báo cáo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giờ đây, DN chỉ cần thực hiện 1 báo cáo.

Báo cáo bảo vệ môi trường trong DN: Từ 24 báo cáo/năm giảm còn 1 1
Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN-MT, cho hay Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT đã có những cải cách đột phá cho DN trong viêc thực hiện chế độ báo cáo

Chia sẻ về cải cách, đơn giản chế độ báo cáo của DN trong lĩnh vực môi trường, ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN-MT, cho hay Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT (Thông tư 25), đã có những cải cách đột phá.

Cụ thể, theo ông Hùng, lĩnh vực môi trường là lĩnh vực liên quan đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều báo cáo nhất mà doanh nghiệp phải thực hiện so với các lĩnh vực khác còn lại của Bộ TN-MT (chiếm 80%).

Chế độ báo cáo về môi trường của DN được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau từ luật, nghị định, quyết định và thông tư. Các nội dung của các báo cáo này là khác nhau bởi các mục đích, yêu cầu quản lý khác nhau. Các DN thực hiện các báo cáo môi trường tại nhiều thời điểm khác nhau và cơ quan nhà nước được báo cáo cũng rất khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng quy định về chế độ báo cáo về môi trường trước đây thực sự là một gánh nặng hành chính đối với các DN”, ông Hùng phân tích.

Trước tình trạng trên, Bộ TN-MT ban hành Thông tư 25 cụ thể hóa và quy định mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường chung của DN , tích hợp các báo cáo môi trường riêng lẻ trước đây.

Trước ngày 15/2/2020, tức là ngày Thông tư số 25 có hiệu lực thi hành, hầu hết các doanh nghiệp phải thực hiện tối thiểu là 2 báo cáo và tối đa là 24 báo cáo khác nhau trong một năm để gửi các cơ quan có thẩm quyền khác nhau ở trung ương và địa phương.

Sau khi Thông tư số 25 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/02/2020, các DN chỉ thực hiện 1 báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong 1 năm. Báo cáo này được gửi cho tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường có liên quan, gồm cả cấp trung ương và cấp địa phương. Theo tính toán của chúng tôi, Thông tư số 25 đã cắt giảm được 23 báo cáo, chiếm 85% số lượng báo cáo của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, ông Hùng phân tích.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, bên cạnh báo cáo công tác bảo vệ môi trường vẫn còn một vài báo cáo có tính chất đặc thù khác chưa được tích hợp. Thời gian tới, Bộ TN-MT sẽ tiếp tục đề xuất tích hợp các báo cáo này vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp và sẽ được thực hiện trong quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường. Việc này nhằm bảo đảm quán triệt nguyên tắc “một doanh nghiệp chỉ có một báo cáo môi trường” để giảm gánh nặng không cần thiết cho DN”, ông Hùng nhấn mạnh.

Hoàng Ngân