Báo cáo Bộ Chính trị về dự án đầu tư sân bay Long Thành

11/03/2015 08:45

Thủ tướng có ý kiến thông qua nội dung báo cáo BCT về việc đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành.

báo cáo bộ chính trị về dự án đầu tư sân bay long thành
Mô hình Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo văn bản của Văn phòng Chính phủ, xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT về báo cáo Bộ Chính trị việc đầu tư dự án CHK quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Thủ tướng có ý kiến thông qua nội dung báo cáo Bộ Chính trị về việc đầu tư dự án CHK quốc tế Long Thành như đề nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT; kiến nghị Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư giai đoạn 1 của dự án, giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, theo Báo cáo giải trình bổ sung mới nhất về Dự án đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi rà soát và tính toán chi tiết hơn trên nguyên tắc áp dụng đơn giá của các dự án có quy mô và yêu cầu kỹ thuật tương tự đã và đang triển khai trên thế giới, cũng như trong khu vực, giá trị khái toán rà soát của CHK quốc tế Long Thành chỉ còn 15,8 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 là 5,2 tỷ USD.

Trước đó, con số tương ứng đưa ra là 18,7 tỷ USD cho cả ba giai đoạn và 7,8 tỷ USD cho riêng giai đoạn 1.

T.B