Báo cáo của Chính phủ chưa phản ánh đúng mức độ tham nhũng

22/03/2016 15:24

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ chưa phản ánh đầy đủ tình hình, tính chất, mức độ của tham nhũng.

báo cáo của chính phủ chưa phản ánh đúng mức độ tham nhũng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Sáng 22/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, một trong những thành công nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đã lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững.

Trình bày báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về báo cáo nhiệm kỳ Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị Chính phủ cần chủ động hơn trong việc đề xuất chủ trương, chính sách, tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp cơ bản, chiến lược để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, Chính phủ cũng cần ứng phó kịp thời với những diễn biến tình hình trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp của thế giới và khu vực.

Về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, đại diện cơ quan thẩm tra cho rằng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ đã tạo nên sự chuyển biến tích cực để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tiền tệ, ngân hàng.

“Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ hơn về việc tổ chức triển khai những chính sách, biện pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nước ngoài đóng góp tích cực về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Đồng thời đánh giá về tái cơ cấu nền kinh tế; vấn đề nợ công; nguyên nhân và trách nhiệm của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành để tình trạng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ Chính phủ vượt giới hạn quy định, hiệu quả sử dụng vốn vay thấp” – Chủ nhiệm Phan Trung Lý lưu ý.

Đặc biệt, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh, báo cáo tổng kết của Chính phủ vẫn chưa phản ánh đầy đủ tình hình, tính chất, mức độ của thực trạng tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tham nhũng không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, không những chỉ là nguy cơ tiềm ẩn mà ngày càng hiện hữu; tình trạng lãng phí còn xảy ra khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực mà chưa có biện pháp khắc phục…

Anh Thư