Báo cáo phát triển bền vững Bảo Việt được kiểm toán độc lập

27/11/2015 10:35

Bảo Việt tổ chức “Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt”.

Báo cáo phát triển bền vững Bảo Việt được kiểm toán độc lập 1
Ông Nguyễn Quang Phi, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng giám đốc PwC Việt Nam ký kết hợp tác

Chiều 26/11, tại trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt ở Hà Nội đã diễn ra “Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt” giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho báo cáo phát triển bền vững phù hợp với xu hướng trong khu vực và trên thế giới. 

Báo cáo phát triển bền vững là công cụ giúp doanh nghiệp hiểu về mình và biết mình sẽ phát triển theo hướng nào. Tập đoàn Bảo Việt xác định, báo cáo chính là thước đo để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả triển khai chiến lược phát triển bền vững theo từng năm, nên luôn đầu tư báo cáo phát triển bền vững nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và phục vụ nhu cầu thông tin từ các bên quan tâm. 

Việc thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững thể hiện quyết tâm của Bảo Việt trong việc minh bạch hóa thông tin bao gồm các thông tin tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp. Trước đó, Bảo Việt cũng là một trong số ít doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. 

Thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt, PwC Việt Nam sẽ tiến hành rà soát lại báo cáo hiện thời của doanh nghiệp dựa trên những thông lệ thực hành tốt nhất nhằm đưa ra các cải thiện hoạt động và cung cấp đảm bảo độc lập đối với các chỉ số hoạt động được lựa chọn trong báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt. Tiêu chuẩn đảm bảo được áp dụng là chuẩn mực ISAE3000 được ban hành bởi Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC). 

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Phi, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Năm nay, những chỉ tiêu được đánh giá và kiểm định bởi bên thứ ba trong báo cáo phát triển bền vững sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong việc minh bạch hóa các thông tin phi tài chính, cung cấp cho nhà đầu tư và các bên quan tâm góc nhìn tổng thể, bao quát mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp”. 

Quỳnh Anh