Báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án đường cao tốc

10/05/2022 21:47

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 63/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022 vừa được ban hành.

Báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng trước ngày 30/6/2022 tại các dự án đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai 2013 (sửa đổi), báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội sau khi Hội nghị Trung ương 5 thông qua Nghị quyết mới về chính sách, pháp luật về đất đai.

Khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và các văn bản khác nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 5/2022; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, người lao động.

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong tháng 5/2022.

Ban hành Kế hoạch và chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn dịp lễ 30/4, 01/5 và SEA Games 31, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ tại các địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Hoàn thành trong tháng 5 năm 2022 việc kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin công dân với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tổng hợp về dân cư với Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 5/2022.

Bộ Quốc phòng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống.

Phùng Đô