Báo cáo Quốc hội về công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh

04/10/2014 15:15

Đây là một trong những báo cáo, tờ trình, dự án Luật được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị để trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII...

báo cáo quốc hội về công trình xây dựng đường hồ chí minh
Một đoạn đường Hồ Chí Minh

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng GTVT chuẩn bị, trình các Báo cáo của Chính phủ gồm: Công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh; Dự án đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên; tình hình trật tự ATGT năm 2014; tình hình triển khai dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; phối hợp, chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng GTVT chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Liên quan đến nhiệm vụ của các bộ, ngành khác, Thủ tướng phân công Bộ trưởng KH&ĐT chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Bộ trưởng Quốc phòng chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về tình hình quốc phòng năm 2014; Bộ trưởng Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2014...

Bình Minh