Báo cáo Thủ tướng giải pháp xử lý vướng mắc về thu phí không dừng

05/10/2019 09:08

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT tổng hợp khó khăn, vướng mắc về thu phí không dừng, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng trước 31/10/2019.

Báo cáo Thủ tướng giải pháp xử lý vướng mắc về thu phí không dừng 1
Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các dự án BOT phải bảo đảm chậm nhất trước ngày 31/12/2019 chuyển sang thu phí tự động không dừng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến liên quan đến đề nghị của UBND tỉnh Cà Mau về việc tạm thời chưa triển khai lắp đặt hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Cà Mau triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng đối với trạm thu phí thuộc các dự án do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06 ngày 27/2/2018 và Công điện số 849 ngày 15/7/2019.

Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương có liên quan, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2019.

Trước đó, tại Chỉ thị 06 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Thủ tướng yêu cầu dừng hoạt động thu phí đối với các dự án không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg cho đến khi triển khai tổ chức thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Mới đây, tại Công điện số 849/CĐ-TTG ngày 15/7/2019, Thủ tướng cũng nêu rõ yêu cầu chủ đầu tư các dự án BOT trên cả nước phải bảo đảm chậm nhất trước ngày 31/12/2019 chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc.

Đồng thời sẽ yêu cầu nhà đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các dự án BOT có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng.

L.C