Báo cáo Thủ tướng xử lý đơn vị không báo cáo giá khẩu trang

26/03/2020 09:06

Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hình thức xử lý nghiêm đơn vị không gửi báo giá và bảng phân tích giá khẩu trang và đồ phòng dịch.

báo cáo thủ tướng xử lý đơn vị không báo cáo giá khẩu trang
Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hình thức xử lý nghiêm đơn vị không gửi báo giá và bảng phân tích giá khẩu trang và đồ phòng dịch.

Bộ Y tế cho biết, đến nay, còn nhiều đơn vị chưa gửi báo cáo về cơ quan này theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ Chỉ đạo quốc gia có phương án kịp thời tổ chức mua sắm, dự phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Y tế thông tin sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Việt Nam hiện có 38 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, trong đó có khoảng 11 đơn vị sản xuất quy mô lớn với năng lực sản xuất 1.245.000 chiếc/ngày.

Trước đó, ngày 18/3, Bộ Y tế đã có công văn số 1352/BYT-TB-CT đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp báo giá, bảng phân tích giá thành sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch gửi về Bộ Y tế trước ngày 20/3 và một số đơn vị trước ngày 25/3, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia có phương án kịp thời tổ chức mua sắm, dự phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ.

Văn bản nêu rõ: "Ngoài số liệu vật tư y tế chống dịch đã cam kết, các đơn vị cần rà soát khả năng và năng lực sản xuất thực tế tại thời điểm hiện tại và sắp tới gồm báo cáo về nguyên liệu, hợp đồng đã ký, nhân công…, xem xét cam kết cung cấp thêm số lượng vật tư y tế phòng, chống dịch trong diễn biến hiện nay".

Trường hợp đơn vị gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất, đề nghị xem công văn số 1485/BYT-TB-CT ngày 22/3/2020 kèm theo công văn này để có kế hoạch sản xuất.

Hồng Hạnh