Báo cáo vụ tai nạn SU-30MK2, CASA 212 trước Quốc hội

14/07/2016 07:51

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về vụ tai nạn máy bay SU-30MK2, CASA 212.

Báo cáo vụ tai nạn SU-30MK2, CASA 212 trước Quốc hội 1

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về vụ tai nạn máy bay SU-30MK2, CASA 212.

Ngày 20/7, Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay SU-30MK2, CASA 212; công tác tìm kiếm cứu nạn, giải pháp phòng tránh và khắc phục cũng được báo cáo (gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về nguyên nhân, hậu quả, giải pháp và khắc phục tình trạng cá chết ở 4 tỉnh miền Trung.

Một trong những báo cáo quan trong khác là chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; danh sách Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ được giao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ cũng chuẩn bị các báo cáo liên quan.

Di Linh