Báo chí đã làm được ba điều lớn

21/06/2014 15:52

Thời gian tới báo chí phải tiếp tục tuyên truyền, định hướng cho toàn dân thấy được bản chất việc TQ hạ đặt giàn khoan, không lơi lỏng mà kiên quyết đấu tranh trước những hành động xâm phạm chủ quyền.

Tôi đánh giá cao vai trò của báo chí, thứ nhất là từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 trong vùng biển Việt Nam, các cơ quan truyền thông đã tuyên truyền để nhân dân thấy rằng, việc làm này của Trung Quốc là thực hiện ý đồ sâu xa độc chiếm biển Đông. Ý đồ này đã thực hiện trong nhiều năm và nay là hành động leo thang.

Ông Nguyễn Văn Rinh

Thứ hai, báo chí làm cho dư luận thấy rằng, việc làm của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Đặc biệt, báo chí đã giúp người dân hình dung được rằng, hành vi này của Trung Quốc sẽ không dừng lại ở đó mà chắc chắn sẽ có những hành động khác, đến khi nào đoạt được biển Đông, thì họ mới dừng lại.

Thứ ba, báo chí khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, không để bất cứ quốc gia nào xâm phạm chủ quyền của chúng ta. Báo chí đã tập hợp, gắn kết những người Việt Nam với nhau, cả trong và ngoài nước cùng đấu tranh cho chính nghĩa, bảo vệ chủ quyền.

Thời gian tới báo chí phải tiếp tục tuyên truyền, định hướng cho toàn dân thấy được bản chất việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, không lơi lỏng mà kiên quyết đấu tranh trước những hành động xâm phạm chủ quyền. Đồng thời, xác định đây là cuộc đấu tranh lâu dài, không chỉ một sớm một chiều.