Báo chí phải nhân văn, kịp thời phản bác thông tin sai sự thật

31/12/2014 11:56

Tại Hội nghị báo chí toàn quốc, các đồng chí lãnh đạo Đảng đánh giá cao đóng góp của báo chí trong năm 2014 đồng thời yêu cầu báo chí tiếp tục phải kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật...

Báo chí phải nhân văn, kịp thời phản bác thông tin sai sự thật 1
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, quản lý báo chí

Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ người làm báo

Phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc ngày 31/12, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư đã biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của công tác báo chí năm 2014 và chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong năm tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2015. Đồng chí nhấn mạnh: "Năm 2005, báo chí phải đẩy mạnh tuyên truyền tạo không khí phấn chấn trong toàn Đảng, toàn dân bước vào đại hội Đảng các cấp, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đặc biệt chú trọng tập hợp, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân với các dự thảo văn kiện ĐHĐ lần thứ XII; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; kiên quyết đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái, nhất là những thông tin xấu, độc trên mạng Internet do các thế lực thù địch, phản động tung ra nhằm chống phá Đảng, nhà nước, nhân dân".

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc… Đặc biệt cần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; thực hiện tốt hơn việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ người làm báo.

Báo chí phải nhân văn, kịp thời phản bác thông tin sai sự thật 2
600 đại biểu đã tham dự Hội nghị báo chí toàn quốc diễn ra tại Hà Nội ngày 31/12/2014

Sớm khắc phục xu hướng thương mại hoá, giật gân câu khách 

Trình bày Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2014 tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: "Nhìn lại hoạt động báo chí năm 2014, các cơ quan báo chí  đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Báo chí đã tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị-xã hội lớn trong năm; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân. Đặc biệt, trong năm 2014, các cơ quan báo chí tích cực đấu tranh khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị… 

Hội nghị tổng kết công tác báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo VN tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 600 đại biểu. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng đánh giá, trong năm qua, khuynh hướng xã rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chưa được khắc phục. Không ít ấn phẩm phụ của báo in, báo điện tử và chuyên trang của báo điện tử và chuyên trang của báo điện tử đăng nhiều thông tin tiêu cực, giật gân câu khách. Một số cơ quan báo chí đăng, phát các thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Không ít báo, đài, tạp chí thông tin sai sự thật, xâm hại bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, danh dự cá nhân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận về: Đạo đức và tính chuyên nghiệp của người làm báo và trách nhiệm của người lãnh đạo cơ quan báo chí; kinh nghiệm thông tin, tuyên truyền về vấn đề biển, đảo; viết bình luận về các vấn đề dư luận quan tâm; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”…

Báo chí phải nhân văn, kịp thời phản bác những thông tin sai sự thật 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ báo chí trong thời gian tới. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, năm 2015 là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, báo chí cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, giải pháp của Chính phủ.

Những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Cần tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2015 và đầu năm 2016, cùng các nhiệm vụ quan trọng khác.

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trên, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các cơ quan báo chí, các nhà báo đều phải nỗ lực, cố gắng, không ngừng tự làm mới mình về tư duy chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các giải pháp được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị.

"Báo chí phải kịp thời phản bác những thông tin sai sự thật, gây hậu quả tiêu cực trong xã hội. Phải tạo ra những tác phẩm báo chí thấm đẫm tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm"..., người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương yêu đặt ra yêu cầu với lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự hội nghị. 

P.Thanh