Bão Covid-19: NHNN yêu cầu các ngân hàng cắt lương, thưởng

31/03/2020 18:23

Trong văn bản phát đi chiều nay, NHNN yêu cầu các ngân hàng cắt giảm chi phí, lương, thưởng trong bối cảnh khó khăn do tác động của Covid-19.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng cắt giảm lương, thưởng và tiết giảm chi phí. Ảnh minh họa

Ngân hàng là lĩnh vực trước nay thường chi trả lương thưởng ở mức cao hơn nhiều so với trung bình các ngành khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các ngân hàng cắt giảm lương thưởng.

Cụ thể, trong văn bản “Ngành Ngân hàng triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19”, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng; Đồng thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông.

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải tiếp tục tham gia và vận động cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống có các hình thức an sinh xã hội kịp thời để đóng góp ủng hộ cho những ngành, lĩnh vực, người dân khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra.

“Trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới”, NHNN yêu cầu.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; Đẩy nhanh cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện; Mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch.

Đáng chú ý, NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc chịu trách nhiệm toàn diện trước Thống đốc NHNN về việc thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chính sách và các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm phòng, chống, khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh.

“NHNN sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong triển khai hoặc vi phạm các quy định hiện hành”, NHNN nhấn mạnh, đồng thời cũng sẽ có cơ chế khuyến khích, khen thưởng tạo điều kiện đối với các tổ chức tín dụng chấp hành tốt.

C.Sơn