“Bão” Covid-19: Quyết toán thuế điện tử tăng vọt

28/03/2020 17:31

Những ngày cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế 2019, lượng hồ sơ gửi qua cổng điện tử tăng vọt vì dịch Covid-19 lan rộng.

Rất ít người trực tiếp nộp trực tiếp hồ sơ quyết toán thuế

Theo số liệu từ Cục thuế Hà Nội, đến hôm nay (28/3), lượng hồ sơ quyết toán thuế gửi qua Cổng thông tin thuế điện tử của cơ quan thuế đã tăng vọt và đạt 85% so với dữ kiện. Trong khi đó, tại bộ phận một cửa, lượng người tới nộp hồ sơ trực tiếp rất ít.

Trước đó, cơ quan thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội về việc tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người nhằm hạn chế lây lan dịch Covid-19, Tổng cục Thuế cũng đã có chỉ đạo tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019.

Theo đó, hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại https://thuedientu.gdt.gov.vn (được hỗ trợ 24/7). Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế.

Khi gửi hồ sơ bản giấy, để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, cơ quan thuế kêu gọi người nộp thuế gửi qua đường bưu điện. Cơ quan thuế thực hiện đối chiếu dữ liệu kê khai trong hồ sơ khai thuế điện tử với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện để xử lý theo quy định hiện hành.

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2019 là 30/3. Đối với các hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 có số thuế được hoàn, cá nhân có thể nộp sau ngày 30/3.

C.Sơn