Báo Giao thông tổ chức tọa đàm: Pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực GTVT

22/10/2021 14:56

Tọa đàm trực tuyến: “Những quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT” do Báo Giao thông tổ chức diễn ra chiều nay (22/10).

Nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: "Bảo vệ môi trường vừa là nội dung vừa là mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030".

Báo Giao thông tổ chức tọa đàm: Pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực GTVT 1

Chương trình tọa đàm do Báo Giao thông phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức.

Luật Bảo vệ môi trường 2005 cũng khẳng định, bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, là quyền và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường bằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong bảo vệ môi trường để thu hút sự tham gia rộng rãi hơn nữa của các thành phần kinh tế vào bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Việc áp dụng pháp luật và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT đang mang lại hiệu quả rõ rệt, thiết thực giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động GTVT. Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường lĩnh vực GTVT cũng đang bộc lộ những hạn chế nhất định, đặt ra yêu cầu cần phải điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật, cơ chế chính sách để bảo vệ môi trường trong hiệu quả hơn.

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đóng góp các giải pháp bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT, chiều nay (22/10), Báo Giao thông phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức tọa đàm trực tuyến tại trường quay với chủ đề: “Những quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải”.

Chương trình tọa đàm có sự tham gia của các khách mời: Phó vụ trưởng Vụ Môi trường (Bộ GTVT) Nguyễn Thị Thu Hằng; PGS, TS Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học công nghệ GTVT; TS Khương Kim Tạo - Chuyên gia giao thông.

Các khách mời sẽ cùng thảo luận về thực trạng môi trường, những quy định về pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực GTVT, các giải pháp bảo vệ môi trường GTVT trong tình hình mới… để thực hiện mục tiêu phát triển GTVT gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Để triển khai hiện nghị quyết của Đảng và Luật Bảo vệ môi trường, Bộ GTVT đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động về bảo vệ môi, như: Kế hoạch về chủ động ứng phó biển đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Cùng đó, tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động GTVT; Bảo vệ môi trường, ứng phó biển đối khí hậu trong các hoạt động GTVT; Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với phương tiện giao thông, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông.

Huy Lộc