Bao giờ chuyển đổi tuyến cố định Huế - Đà Nẵng thành tuyến xe buýt liền kề?

08/06/2019 10:45

Tỉnh Thừa Thiên-Huế chấp thuận chuyển đổi tuyến cố định Huế-Đà Nẵng thành tuyến buýt liền kề; hoàn tất các thủ tục đưa vào khai thác năm 2020...

Bao giờ chuyển đổi tuyến cố định Huế - Đà Nẵng thành tuyến xe buýt liền kề? 1
Xe buýt Hoàng Đức hoạt động tuyến Huế - Lăng Cô

Ngày 8/6, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại cho người dân, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang từng bước rà soát, sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động vận tải khách công cộng (xe buýt), trong đó chú trọng nâng cao chất lượng xe và dịch vụ, hỗ trợ giám sát hoạt động phương tiện.

Cụ thể, đối với các tuyến nội tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức họp và đã thống nhất chủ trương thông qua các nội dung đề án và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đưa phương tiện mới vào khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Đối với tuyến Huế-Đà Nẵng, ngày 3/6 UBND tỉnh đã Công văn 3466 chấp thuận các nội dung, kết quả làm việc giữa 2 Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP Đà Nẵng về chuyển đổi tuyến cố định Huế-Đà Nẵng thành tuyến xe buýt liền kề. Đồng thời, giao Sở GTVT chủ trì chuẩn bị, triển khai thực hiện các bước tiếp theo như: thống nhất phương án về lộ trình, thời gian hoạt động; bộ tiêu chí, quy định chung về chất lượng xe, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, thiết bị gắn liền với phương tiện và hạ tầng phục vụ công tác quản lý, giám sát (camera, thiết bị giám sát hành trình); hoàn tất các thủ tục đưa vào khai thác đầu năm 2020.

Bao giờ chuyển đổi tuyến cố định Huế - Đà Nẵng thành tuyến xe buýt liền kề? 2
Một trong những xe tuyến Huế - Đà Nẵng đang đậu tại khu vực đón khách Bến xe phía Nam TP Huế

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang chỉ đạo triển khai xây dựng các ứng dụng (App) sử dụng cho toàn bộ các dịch vụ đô thị thông minh như: Dịch vụ công, Y tế, Giáo dục, Du lịch, Giao thông, Phản ánh hiện trường; dự kiến sẽ được kích hoạt theo lộ trình nhằm đảm bảo hướng đến cung cấp một ứng dụng duy nhất toàn tỉnh. Mỗi ứng dụng (App) là một thành phần của ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh tỉnh (Hue-S).

Để sớm đưa ứng dụng App Giao thông (trong đó có taxi, xe buýt) kết nối vào ứng dụng Hue-S trên địa bàn tỉnh, hướng đến tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, có nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông công cộng dễ dàng tiếp cận, sử dụng, đồng hành tham gia. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thống nhất chủ trương cho triển khai xây dựng và hình thành ứng dụng App Giao thông nhằm đảm bảo kết nối (giữa người cung cấp và sử dụng dịch vụ), quản lý toàn diện hoạt động đối với các phương tiện vận tải khách công cộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng vừa có Công văn số 3465/UBND-GT, thống nhất chủ trương và giao Sở GTVT thực hiện nhiệm vụ lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu, tổ chức lại toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn TP Huế và vùng phụ cận; đồng thời rà soát, triển khai lắp camera để kiểm soát xe đậu đỗ không đúng quy định.

Duy Lợi