Bao giờ TP.HCM trả hết phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn còn tồn?

04/08/2018 17:09

Dự kiến trong vài ngày nữa, TP.HCM sẽ trả hết những hồ sơ cấp phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn còn tồn đọng.

bao giờ tp.hcm trả hết phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn còn tồn?
TP.HCM đang giải quyết những hồ sơ cấp phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn, dự kiến vài ngày tới sẽ giảm nhiệt. Ảnh Đỗ Loan

Ngày 4/8, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, để các doanh nghiệp vận tải và người dân chủ động nắm thông tin về tình hình thụ lý giải quyết hồ sơ của đơn vị mình, tránh trường hợp đi lại mất thời gian nhưng không có kết quả, trung tâm thông báo kế hoạch dự kiến trả kết quả đối với các hồ sơ tồn đọng.

Cụ thể, người dân theo dõi số biên nhận nộp hồ sơ để đến nhận kết quả, số hồ sơ từ ngày 13/7 - 26/7, theo nguyên tắc hồ sơ có ngày hẹn trả trước sẽ được trả kết quả trước.

Dự kiến từ ngày 2 - 6/8 đơn vị sẽ trả 415 hồ sơ, cụ thể, trong ngày 2/8, đơn vị trả 105 hồ sơ, ngày 3/8 trả 102 hồ sơ, ngày 4/8 dự kiến trả 105 hồ sơ, ngày 6/8 sẽ trả 103 hồ sơ.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP, trước đó, từ ngày 19/6 đến nay tình hình các doanh nghiệp vận tải đăng ký cấp phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn tăng đột biến đã xảy ra quá tải tại trung tâm, ngày cao điểm nhận tới 1.500 hồ sơ/ngày. Mặc dù trung tâm đã huy động nhân sự và tăng giờ làm việc từ 8 giờ lên 14 giờ/ngày vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu trên. Thế nhưng, sau khi mở thêm một điểm tiếp nhận hồ sơ đã hạn chế được tình trạng quá tải. Dự kiến, trong vài ngày sau khi trả hết những hồ sơ còn tồn đọng, mỗi ngày đơn vị sẽ chỉ tiếp nhận từ 200 - 250 hồ sơ/ngày.

Đỗ Loan