Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

28/12/2017 11:26

Xin hỏi, trong phạm vi của bảo hiểm dự án, Bảo hiểm PVI có bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hay không?

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Trong phạm vi của bảo hiểm dự án, Bảo hiểm PVI có bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hay không?

Hỏi: Tôi được biết Bảo hiểm PVI thực hiện bảo hiểm cho các dự án, công trình. Xin hỏi, trong phạm vi của bảo hiểm dự án, Bảo hiểm PVI có bảo hiểm cháy nổ bắt buộc hay không?

Trần Phương (Đà Nẵng)

Trả lời: Bảo hiểm PVI có thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Đây là một hạng mục của bảo hiểm trong quá trình vận hành. Do đó, khi bạn mua gói bảo hiểm trong quá trình vận hành thì đã bao gồm:

- Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt/Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

- Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do thiệt hại tài sản.

- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và sản phẩm.

- Bảo hiểm đổ vỡ máy móc và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do đổ vỡ máy móc.

- Bảo hiểm xe cơ giới.

- Bảo hiểm sức khỏe cho người lao động.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI