Bảo hiểm đối với bệnh ung thư

14/06/2017 14:57

Bảo hiểm PVI có bảo hiểm đối bệnh ung thư không? Xin thông tin cụ thể về gói bảo hiểm đối với bệnh này?

bảo hiểm đối với bệnh ung thư

bao hiem2

Hỏi: Bảo hiểm PVI có bảo hiểm đối bệnh ung thư không? Xin cho biết thông tin cụ thể về gói bảo hiểm đối với bệnh này?

Anh Thư, Bắc Giang

Trả lời: Cảm ơn bạn đã quan tâm tới các gói bảo hiểm của Bảo hiểm PVI!

Về vấn đề bạn hỏi, hiện nay, Bảo hiểm PVI đang chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm ung thư. Chúng tôi sẽ công bố chi tiết về sản phẩm trong thời gian sớm nhất.

Đây sẽ là sản phẩm rất có ý nghĩa với các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI