Bảo hiểm dự án của Bảo hiểm PVI

05/03/2019 13:15

Bảo hiểm dự án của Bảo hiểm PVI không chỉ liên quan đến công trình, nhà xưởng, thiết bị mà còn có các gói bảo hiểm dành cho con người.

Hỏi: Tôi được biết, bảo hiểm dự án của Bảo hiểm PVI đã bảo hiểm cho rất nhiều công trình, nhà xưởng, thiết bị. Xin hỏi, Bảo hiểm PVI có các gói bảo hiểm dành cho con người không?

Hồng Hà (Quảng Nam)

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bảo hiểm dự án của Bảo hiểm PVI! Câu hỏi của bạn xin được giải đáp như sau: Bảo hiểm dự án của Bảo hiểm PVI không chỉ liên quan đến công trình, nhà xưởng, thiết bị mà còn có các gói bảo hiểm dành cho con người.

Cụ thể, chúng tôi có Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, Bảo hiểm cho người lao động, Bảo hiểm trách nhiệm cho người sử dụng lao động, Bảo hiểm sức khỏe cho người lao động.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty
ảo hiểm PVI

BKT