Bảo hiểm hệ thống an ninh ngôi nhà

30/11/2017 10:01

Gia đình tôi mới chuyển sang nhà mới, muốn mua bảo hiểm cho ngôi nhà này.

bảo hiểm hệ thống an ninh ngôi nhà

Hệ thống an ninh bảo vệ ngôi nhà nếu nằm trong khuôn viên ngôi nhà được bảo hiểm thì sẽ được bảo hiểm theo Phần Tài sản bên trong. (Ảnh minh họa)

Hỏi: Gia đình tôi mới chuyển sang nhà mới, muốn mua bảo hiểm cho ngôi nhà này. Xin hỏi cổng, hàng rào và hệ thống an ninh ngôi nhà sẽ được bảo hiểm theo phần ngôi nhà hay tài sản bên trong?

Hoàng An (Lào Cai)

Trả lời: Xin chào bạn! Nội dung bạn hỏi xin trả lời như sau:

Cổng và hàng rào thuộc về giá trị xây dựng ban đầu của ngôi nhà sẽ được bảo hiểm theo Phần Ngôi nhà.

Hệ thống an ninh bảo vệ ngôi nhà nếu nằm trong khuôn viên ngôi nhà được bảo hiểm thì sẽ được bảo hiểm theo Phần Tài sản bên trong.

Tuy nhiên, bạn lưu ý rằng, nếu hệ thống an ninh này là các trang thiết bị lắp đặt ngoài trời thì sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm giông, bão, lũ lụt, trừ trường hợp các thiết bị này được lắp đặt bên trong ngôi nhà.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI