Bảo hiểm nhà đi thuê thế nào?

06/11/2017 13:28

Xin hỏi, gia đình tôi đang ở một căn nhà thuê lại của một người họ hàng tại Hà Nội.

bảo hiểm nhà đi thuê thế nào?

Gia đình bạn đang ở trong căn nhà thuê của người họ hàng thì bạn vẫn có thể mua bảo hiểm cho phần ngôi nhà nếu bạn có quyền lợi bảo hiểm đối với ngôi nhà đó

Hỏi: Xin hỏi, gia đình tôi đang ở một căn nhà thuê lại của một người họ hàng tại Hà Nội. Vậy tôi có được mua bảo hiểm cho ngôi nhà mà gia đình tôi đang thuê không? Xin cảm ơn!

Văn Hải (Hà Nội)

Trả lời: Chào bạn! Gia đình bạn đang ở trong căn nhà thuê của người họ hàng thì bạn vẫn có thể mua bảo hiểm cho phần ngôi nhà nếu bạn có quyền lợi bảo hiểm đối với ngôi nhà đó. Cụ thể hơn, trong hợp đồng thuê nhà quy định rõ rằng, bạn phải chịu trách nhiệm trông coi và có trách nhiệm đối với các thiệt hại vật chất trong quá trình sử dụng ngôi nhà đó.

Ngoài ra, bạn có thể mua bảo hiểm cho các tài sản bên trong nhà thuộc sở hữu hoặc thuộc trách nhiệm của bạn.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI