Bảo hiểm phi nhân thọ, cuộc đua ngày càng khốc liệt

04/08/2017 17:33

Cuộc đua khốc liệt đang diễn ra trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo hiểm phi nhân thọ, cuộc đua ngày càng khốc liệt 1

6 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu hơn 4.300 tỷ đồng

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, cho biết, 6 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng khả quan, với tổng doanh thu ước đạt 19.340 tỷ đồng. Báo cáo số liệu doanh thu từ các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cho thấy nhiều kết quả ấn tượng. Điển hình là Bảo hiểm PVI, với những nỗ lực đổi mới không ngừng, DN này đã đón nhận kết quả vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, với tổng doanh thu đạt 4.308 tỷ đồng, Bảo hiểm PVI đã hoàn thành 112,8% kế hoạch 6 tháng và 52,5% kế hoạch năm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm PVI đã mở thêm 3 đơn vị mới là Bảo hiểm PVI Cửu Long, Quảng Nam và Quảng Bình, nâng tổng số đơn vị thành viên lên con số 33. Bảo hiểm PVI cũng tiếp tục chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng trên toàn quốc, đẩy nhanh công tác giải quyết khiếu nại, thực hiện tốt nghiệp vụ bảo lãnh, chi trả bảo hiểm sức khỏe cũng như kiểm soát chặt chẽ hoạt động giám định và bồi thường xe cơ giới...

Ghi nhận từ Bảo hiểm Bảo Việt, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm cũng đã tăng 22,3%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 71% kế hoạch năm, tăng trưởng 15,3%. Đại diện Bảo hiểm Bảo Minh cũng cho biết, nửa đầu năm nay, DN này cũng đạt tổng doanh thu 1.837 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê cho thấy, trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm xe cơ giới vẫn tiếp tục đóng góp doanh thu cao nhất với 34%, tiếp đến là bảo hiểm sức khỏe đóng góp 27%, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại đóng góp 14%, bảo hiểm cháy nổ là 9%, còn lại là doanh thu đến từ các nghiệp vụ bảo hiểm khác. Theo các chuyên gia, cơ cấu doanh thu này không thay đổi lớn so với các năm trước. Như vậy doanh thu chỉ tăng nhờ khai thác thêm khách hàng mới trong phân khúc cũ, hoặc cạnh tranh lấy thị phần của đối thủ. Rõ ràng cuộc đua về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Nếu muốn mở rộng thị phần các DN bảo hiểm buộc phải không ngừng đổi mới, cải tiến sản phẩm hoặc tìm ra những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân.